• Atomis de kampanje 430 De Kampanje
  • De Kampanje
  • De Kampanje

De Kampanje | Theater, Den Helder | NL | fotografie: Allard van der Hoek

Theater ‘De Kampanje’

Theater ‘De Kampanje’ is het nieuwe cultureel centrum en schouwburg van Den Helder gevestigd in de Oude Rijkswerf ‘Willemsoord’. Met de transformatie heeft dit maritiem ensemble, wat meer dan 170 jaar niet toegankelijk was voor het publiek, een nieuwe publieke functie gekregen bestaande uit een theaterzaal, een multifunctionele zaal, kunstencentrum, kantoren en horeca. Inspiratie voor het ontwerp is gehaald uit de identiteit en karakter van de gebouwen, het samenspel van structuren, artefacten, openbare ruimte, dokken, water en de situering.

Om het unieke karakter van het interieur en het ensemble te behouden is er in het ontwerp terughoudend en zorgvuldig omgegaan met veranderingen. Om de ruimtelijke belevenis van de prachtige monumentale hallen te waarborgen is de grote zaal uitgevoerd als een glazen theaterzaal. Daarmee kenmerkt de nieuwe toevoeging zich door een transparantie die haaks staat op het introverte karakter van het monument zelf. Toch heeft het theater zich met een vanzelfsprekendheid in het monument genesteld en door het gebruik van glas ontstaan lange zichtlijnen, waardoor zien en gezien worden het leidende thema wordt. Deze feestelijkheid is geheel in traditie van het theater waar het sociale aspect vaak net zo belangrijk is als de voorstelling zelf. De kracht van de interventie schuilt in de precisie van de restauratie, in combinatie met de radicaliteit van de toevoegingen.

Daarnaast heeft het plan een belangrijke stedenbouwkundige component die dit voorheen onontgonnen gebied aan de rand van de stad een nieuwe impuls gaat geven. Door het situeren van de hoofdentree aan het binnengebied en het toevoegen van een tweede toegang aan de stadszijde is een levendige publieke wandelroute gecreëerd waarlangs de verschillende programmaonderdelen zijn georganiseerd en de verbinding tussen binnenstad en zee wordt hersteld.

Fotograaf: Allard van der Hoek

TOEGEPASTE ARMATUREN:

Pin It on Pinterest

Share This